انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
تجارت و کسب و کار ورزشی
تجارت و کسب و کار ورزشی 38,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
کارآفرینی ورزشی (با رویکرد کسب و کارهای نوپا)
کارآفرینی ورزشی (با رویکرد کسب و کارهای نوپا) 19,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
تمرینات کاربردی
تمرینات کاربردی 32,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
توسعه استقامت
توسعه استقامت 35,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
روانشناسی ورزشی (افزایش عملکرد، بازداری عملکرد، افراد و تیم ها)
روانشناسی ورزشی (افزایش عملکرد، بازداری عملکرد، افراد و تیم ها) 32,000 تومان توضیحاتموجودچاپ اول 1397
چاپ اول 1397
آزمون های رشد حرکتی
آزمون های رشد حرکتی 32,000 تومان توضیحاتموجودچاپ اول 1397
چاپ اول 1397
دینامیک بدن انسان: مکانیک کلاسیک و حرکت انسان
دینامیک بدن انسان: مکانیک کلاسیک و حرکت انسان 39,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی
فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی 32,500 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
مدیریت امنیت در اماکن و رویدادهای ورزشی
مدیریت امنیت در اماکن و رویدادهای ورزشی 32,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
چگونه یک ژیمناست بسازیم (با تاکید بر تمرینات قدرتی)
چگونه یک ژیمناست بسازیم (با تاکید بر تمرینات قدرتی) 18,500 تومان توضیحاتموجود1395 - چاپ اول
1395 - چاپ اول
توصیف آماری داده های علوم ورزشی
توصیف آماری داده های علوم ورزشی 25,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی
پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی 25,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانه
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانه 79,000 تومان توضیحاتموجودنسخه تمام رنگی - 1397 - چاپ اول
نسخه سیاه و سفید - 1397 - چاپ اول
نسخه تمام رنگی - 1397 - چاپ اول
اصول سرپرستی در تربیت بدنی
اصول سرپرستی در تربیت بدنی 20,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ دوم
1397 - چاپ دوم
آماده سازی اولیه در ایروبیک ژیمناستیک
آماده سازی اولیه در ایروبیک ژیمناستیک 7,500 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
تفکر انتقادی در ورزش
تفکر انتقادی در ورزش 15,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
برنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال
برنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال 29,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
حکمرانی در ورزش
حکمرانی در ورزش 18,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
فرهنگ توصیفی واژگان تخصصی رفتار حرکتی
فرهنگ توصیفی واژگان تخصصی رفتار حرکتی 15,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
رویکرد پژوهشی در مدیریت ورزشی
رویکرد پژوهشی در مدیریت ورزشی 15,000 تومان توضیحاتموجود1396 - چاپ اول
1396 - چاپ اول
04133346080
09120879463
 به پرداخت پروانه شماره 11823 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده