ویژه ها

101 آزمون برای ارزیابی عملکرد ورزشی
آمار توصیفی در علوم ورزشی

آمار توصیفی در علوم ورزشی

..

136,000 ریال 170,000 ریال

آموزش مینی والیبال و والیبال پایه
ارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی (رویکرد جندا)
استرس اکسیداتیو، فعالیت ورزشی و سالمندی

استرس اکسیداتیو، فعالیت ورزشی و سالمندی

قیمت اصلی: 20000 تومان..

160,000 ریال 200,000 ریال

اصول جودو

اصول جودو

..

96,000 ریال 120,000 ریال

اصول فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی
اصول مدیریت ورزشی (2016)

اصول مدیریت ورزشی (2016)

قیمت اصلی: 19000 تومان..

152,000 ریال 190,000 ریال

انگلیسی برای دانشجویان علوم ورزشی
برنامه 21 روزه تناسب اندام برای بانوان
برنامه ریزی  راهبردی در سازمان های ورزشی
برندهای فوتبال

برندهای فوتبال

قیمت اصلی: 18500 تومان..

148,000 ریال 185,000 ریال

بهبود عملکرد در دوچرخه سواری

بهبود عملکرد در دوچرخه سواری

..

152,000 ریال 190,000 ریال

تغذیه ورزشی ویژه دانشجویان، مربیان و کارشناسان علوم ورزشی
تنیس روی میز (تکنیک، تاکتیک، تمرین) همراه با قوانین 2016
تیکی تاکا

تیکی تاکا

..

80,000 ریال 100,000 ریال

حامیان مالی در ورزش

حامیان مالی در ورزش

قیمت اصلی 150000 ریال..

120,000 ریال 150,000 ریال

راهبردهای مربیگری تغذیه برای بهبود کارایی تمرینات

راهبردهای مربیگری تغذیه برای بهبود کارایی تمرینات

قیمت اصلی 13000 تومان..

104,000 ریال 130,000 ریال

راهنمای مربیگری فوتسال

راهنمای مربیگری فوتسال

..

200,000 ریال 200,000 ریال

راهنمای کاربردآزمون های روانشناختی و روانشناسی ورزشی
رشته های ورزشی نوین در ایران

رشته های ورزشی نوین در ایران

..

96,000 ریال 120,000 ریال

رشد حرکتی در طول عمر

رشد حرکتی در طول عمر

..

160,000 ریال 200,000 ریال

روش تحقیق در علوم ورزشی

روش تحقیق در علوم ورزشی

..

96,000 ریال 120,000 ریال

فوتبال، مدل رشد و توسعه بازیکن

فوتبال، مدل رشد و توسعه بازیکن

..

96,000 ریال 120,000 ریال

فیزیولوژی انسان (برای دانشجویان علوم ورزشی)
قلب، ریتم سلامت (فعالیت بدنی و تندرستی)
مبانی فیزیولوژیک، تمرینات و آزمون های آمادگی جسمانی
متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی

مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی

..

176,000 ریال 220,000 ریال

مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی
مدیریت سازمان های ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی

قیمت روی جلد 15500..

124,000 ریال 155,000 ریال

مدیریت عملکرد در ورزش

مدیریت عملکرد در ورزش

..

96,000 ریال 120,000 ریال

مرگ سلولی و ورزش

مرگ سلولی و ورزش

..

96,000 ریال 120,000 ریال

نرم افزار مدیریت مراجع مندلی با تاکید بر مدیریت ورزشی
نظارت و ارزشیابی در تربیت بدنی

نظارت و ارزشیابی در تربیت بدنی

..

116,000 ریال 145,000 ریال

پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی
پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش
ژیمناستیک برای همه؛ آموزش حرکات زمینی با ساده ترین روش

ژیمناستیک برای همه؛ آموزش حرکات زمینی با ساده ترین روش

همراه با دو عدد DVD آموزشی..

120,000 ریال 150,000 ریال

کاربرد آمار غیرپارامتری در علوم ورزشی