انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
برنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال (جلد دوم)
برنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال (جلد دوم) 49,000 تومان توضیحاتموجود1398 - چاپ اول
1398 - چاپ اول
میزبانی المپیک و توسعه شهری
میزبانی المپیک و توسعه شهری 17,000 تومان توضیحاتموجود1398 - چاپ اول
1398 - چاپ اول
روش های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
روش های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 25,000 تومان توضیحاتموجود1398 - چاپ اول
1398 - چاپ اول
راست قامتی؛ حلقه مفقود در تندرستی و آمادگی جسمانی سالمندان
راست قامتی؛ حلقه مفقود در تندرستی و آمادگی جسمانی سالمندان 30,000 تومان توضیحاتموجود1398 - چاپ اول
1398 - چاپ اول
پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی
پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی 18,500 تومان توضیحاتموجود1395 - چاپ اول
1395 - چاپ اول
ورزش معلولین
ورزش معلولین 35,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
ارزیابی و درمان ایمبالانس‌های عضلانی
ارزیابی و درمان ایمبالانس‌های عضلانی 40,000 تومان توضیحاتموجود1398 - چاپ دوم
1398 - چاپ دوم
بازاریابی ورزشی پیشرفته
بازاریابی ورزشی پیشرفته 39,000 تومان توضیحاتموجود1398 - چاپ اول
1398 - چاپ اول
دینامیک بدن انسان: مکانیک کلاسیک و حرکت انسان
دینامیک بدن انسان: مکانیک کلاسیک و حرکت انسان 39,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانه
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانه 79,000 تومان توضیحاتموجودنسخه تمام رنگی - 1397 - چاپ اول
نسخه سیاه و سفید - 1397 - چاپ اول
نسخه تمام رنگی - 1397 - چاپ اول
استعدادیابی در ورزش (از منظر حیطه‌های مختلف ورزشی)
استعدادیابی در ورزش (از منظر حیطه‌های مختلف ورزشی) 15,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
قوانین و مقررات تنیس روی میز
قوانین و مقررات تنیس روی میز 19,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
تجارت و کسب و کار ورزشی
تجارت و کسب و کار ورزشی 38,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
کارآفرینی ورزشی (با رویکرد کسب و کارهای نوپا)
کارآفرینی ورزشی (با رویکرد کسب و کارهای نوپا) 19,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
اصول سرپرستی در تربیت بدنی
اصول سرپرستی در تربیت بدنی 20,000 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ دوم
1397 - چاپ دوم
تمرینات کاربردی
تمرینات کاربردی 32,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
توسعه استقامت
توسعه استقامت 35,000 تومان توضیحاتموجود1397- چاپ اول
1397- چاپ اول
فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی
فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی 32,500 تومان توضیحاتموجود1397 - چاپ اول
1397 - چاپ اول
آزمون های رشد حرکتی
آزمون های رشد حرکتی 32,000 تومان توضیحاتموجودچاپ اول 1397
چاپ اول 1397
روانشناسی ورزشی (افزایش عملکرد، بازداری عملکرد، افراد و تیم ها)
روانشناسی ورزشی (افزایش عملکرد، بازداری عملکرد، افراد و تیم ها) 32,000 تومان توضیحاتموجودچاپ اول 1397
چاپ اول 1397
04133346080
09120879463
 به پرداخت پروانه شماره 11823 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده