انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
پیشنهاد ماراهنمای مربیگری فوتسال
1396 - چاپ اول (تمام رنگی)
راهنمای مربیگری فوتسال1396 - چاپ اول (تمام رنگی)35,000 تومان موجود
پیشنهاد مافوتبال (مدل رشد و توسعه بازیکن)
1395 - چاپ اول
فوتبال (مدل رشد و توسعه بازیکن)1395 - چاپ اول12,000 تومان موجود
پیشنهاد ما50 بازی برای سبز شدن
1396 - چاپ اول
50 بازی برای سبز شدن1396 - چاپ اول10,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتاریخچه و قوانین رشته های ورزشی نوین در ایران
1394 - چاپ اول
تاریخچه و قوانین رشته های ورزشی نوین در ایران1394 - چاپ اول12,000 تومان موجود
پیشنهاد ماارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی
1395 - چاپ اول
ارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی1395 - چاپ اول20,000 تومان موجود
پیشنهاد ماآموزش مهارت های والیبال
1396 - چاپ اول
آموزش مهارت های والیبال1396 - چاپ اول20,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتنیس روی میز (تکنیک - تاکتیک - تمرین)
1394 - چاپ اول
تنیس روی میز (تکنیک - تاکتیک - تمرین)1394 - چاپ اول20,000 تومان موجود
پیشنهاد ماانگلیسی برای دانشجویان علوم ورزشی
1395 - چاپ اول
انگلیسی برای دانشجویان علوم ورزشی1395 - چاپ اول7,500 تومان موجود
پیشنهاد مامتون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
1395 - چاپ اول
متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی1395 - چاپ اول7,000 تومان موجود
اقتصاد ورزش (تئوری، شواهد و سیاست ها)
1391 - چاپ اول
اقتصاد ورزش (تئوری، شواهد و سیاست ها)1391 - چاپ اول16,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن
1396 - چاپ اول
تمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن1396 - چاپ اول22,000 تومان موجود
پیشنهاد مابازاریابی عصبی در ورزش
1396 - چاپ اول
بازاریابی عصبی در ورزش1396 - چاپ اول16,000 تومان موجود
پیشنهاد ماورزش، اخلاق، معنویت (با رویکرد جامعه شناسی ورزشی)
1396 - چاپ اول
ورزش، اخلاق، معنویت (با رویکرد جامعه شناسی ورزشی)1396 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماروش آموزش و تدریس تربیت بدنی
1395 - چاپ اول
روش آموزش و تدریس تربیت بدنی1395 - چاپ اول9,500 تومان موجود
پیشنهاد مابازاندیشی در آموزش و پرورش (به سوی یک نفع مشترک جهانی)
1395 - چاپ اول
بازاندیشی در آموزش و پرورش (به سوی یک نفع مشترک جهانی)1395 - چاپ اول12,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده