انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی
1262
مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی126218,000 تومان موجود
اصول و فلسفه تربیت بدنی
1394 - چاپ چهارم
اصول و فلسفه تربیت بدنی1394 - چاپ چهارم12,000 تومان موجود
پیشنهاد ماژیمناستیک برای همه
1394 - چاپ اول
ژیمناستیک برای همه1394 - چاپ اول15,000 تومان موجود
روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی
1395-چاپ سوم
روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی1395-چاپ سوم29,200 تومان موجود
کتاب آبی مدیریت ورزشی
1395 - چاپ سوم
کتاب آبی مدیریت ورزشی 1395 - چاپ سوم29,200 تومان موجود
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته ج2
13333
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته ج21333344,000 تومان موجود
مدیریت پیشرفته در ورزش
2
مدیریت پیشرفته در ورزش28,000 تومان موجود
نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی
1395 - چاپ اول
نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی1395 - چاپ اول19,500 تومان موجود
زبان تخصصی انگلیسی
1391 - چاپ سوم
زبان تخصصی انگلیسی1391 - چاپ سوم16,000 تومان موجود
1000 سوال در قالب 50 آزمون
1391 - چاپ سوم
1000 سوال در قالب 50 آزمون1391 - چاپ سوم8,500 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده