انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
راهنمای عملی برای کارآموزی در مدیریت ورزش
1395-چاپ اول
راهنمای عملی برای کارآموزی در مدیریت ورزش1395-چاپ اول21,000 تومان موجود
تجاری سازی ورزش
1391 - چاپ اول
تجاری سازی ورزش1391 - چاپ اول15,000 تومان موجود
مدیریت بازاریابی ورزشی
1395 - چاپ سوم
مدیریت بازاریابی ورزشی1395 - چاپ سوم42,500 تومان موجود
کامل ترین مجموعه تمرینات اسلینگ TRX
1394-چاپ اول
کامل ترین مجموعه تمرینات اسلینگ TRX1394-چاپ اول34,000 تومان موجود
مقدمه ای بر فیزیولوژی ورزش مولکولی
1391- چاپ اول
مقدمه ای بر فیزیولوژی ورزش مولکولی1391- چاپ اول32,500 تومان موجود
برندهای ورزشی
1395 - چاپ اول
برندهای ورزشی1395 - چاپ اول20,000 تومان موجود
مبانی مدیریت
1396- چاپ اول
مبانی مدیریت1396- چاپ اول21,000 تومان موجود
اصول سازمان و مدیریت ورزشی
1390 - چاپ دوم
اصول سازمان و مدیریت ورزشی1390 - چاپ دوم7,500 تومان موجود
برندهای فوتبال
1396 - چاپ اول
برندهای فوتبال1396 - چاپ اول17,500 تومان موجود
نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی
1395 - چاپ اول
نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی1395 - چاپ اول19,500 تومان موجود
مدیریت باشگاه ورزشی
1392- چاپ اول
مدیریت باشگاه ورزشی1392- چاپ اول18,500 تومان موجود
آماده سازی ورزشکاران جوان
1396-چاپ اول
آماده سازی ورزشکاران جوان1396-چاپ اول29,500 تومان موجود
مبانی بازاریابی ورزشی
1394 - چاپ اول
مبانی بازاریابی ورزشی1394 - چاپ اول30,000 تومان موجود
مدیریت مالی در ورزش
1392- چاپ اول
مدیریت مالی در ورزش1392- چاپ اول18,000 تومان موجود
حمایت گری در ورزش
1396 - چاپ اوا
حمایت گری در ورزش1396 - چاپ اوا30,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده