انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
آزمون های رشد حرکتی
چاپ اول 1397
آزمون های رشد حرکتیچاپ اول 139732,000 تومان موجود
پیشنهاد ماآماده سازی اولیه در ایروبیک ژیمناستیک
1397 - چاپ اول
آماده سازی اولیه در ایروبیک ژیمناستیک1397 - چاپ اول7,500 تومان موجود
پیشنهاد ماتفکر انتقادی در ورزش
1397 - چاپ اول
تفکر انتقادی در ورزش1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماحقوق ورزشی
1397 - چاپ اول
حقوق ورزشی1397 - چاپ اول25,000 تومان موجود
تربیت بدنی در مدارس
1391 - چاپ اول
تربیت بدنی در مدارس1391 - چاپ اول85,000 تومان موجود
تاریخ تربیت بدنی و ورزش
1392 - چاپ چهارم
تاریخ تربیت بدنی و ورزش1392 - چاپ چهارم17,500 تومان موجود
برنامه آموزشی تربیت بدنی برای دانش آموزان دبستانی
1390 - چاپ اول
برنامه آموزشی تربیت بدنی برای دانش آموزان دبستانی1390 - چاپ اول9,900 تومان موجود
بازی های ورزشی (نقش آن در رشد جسمانی و روانی کودکان)
1390 - چاپ دوم
بازی های ورزشی (نقش آن در رشد جسمانی و روانی کودکان)1390 - چاپ دوم25,000 تومان موجود
بازی های دبستانی و ورزش
1392 - چاپ چهارم
بازی های دبستانی و ورزش1392 - چاپ چهارم6,500 تومان موجود
بازی های ایستگاهی
1386 - چاپ سوم
بازی های ایستگاهی1386 - چاپ سوم9,900 تومان موجود
آموزش تربیت بدنی، اهداف و راهبردها
1392 - چاپ دوم
آموزش تربیت بدنی، اهداف و راهبردها1392 - چاپ دوم12,500 تومان موجود
آموزش تربیت بدنی نوین نوجوانان
1390 - چاپ اول
آموزش تربیت بدنی نوین نوجوانان1390 - چاپ اول25,000 تومان موجود
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
1394 - چاپ پنجم
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش1394 - چاپ پنجم24,900 تومان موجود
اصول و فلسفه تربیت بدنی
1395 - چاپ ششم
اصول و فلسفه تربیت بدنی1395 - چاپ ششم19,900 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده