انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی (جیبی)
1390 - چاپ دوم
فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی (جیبی)1390 - چاپ دوم22,500 تومان موجود
زبان تخصصی مدیریت ورزشی انگلیسی- فارسی
1393 - چاپ دوم
زبان تخصصی مدیریت ورزشی انگلیسی- فارسی1393 - چاپ دوم9,500 تومان موجود
انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
1393 - چاپ اول
انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی1393 - چاپ اول15,000 تومان موجود
متون تخصصی تربیت بدنی
1393 - چاپ دوم
متون تخصصی تربیت بدنی 1393 - چاپ دوم19,900 تومان موجود
Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine
1385 - چاپ اول
Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine1385 - چاپ اول15,000 تومان موجود
آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی
1392 - چاپ اول
آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی 1392 - چاپ اول30,000 تومان موجود
آموزش گام به گام ایروبیک و استپ
1397 - چاپ اول
آموزش گام به گام ایروبیک و استپ1397 - چاپ اول30,000 تومان موجود
بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی
1392 - چاپ اول
بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی1392 - چاپ اول12,000 تومان موجود
مدیریت رویداد در ورزش، تفریحات و گردشگری
1397 - چاپ اول
مدیریت رویداد در ورزش، تفریحات و گردشگری1397 - چاپ اول35,000 تومان موجود
جهانی شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی
1396 - چاپ اول
جهانی شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی1396 - چاپ اول22,000 تومان موجود
محاسبات سوخت و سازی ACSM
1388 - چاپ اول
محاسبات سوخت و سازی ACSM1388 - چاپ اول9,500 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده