انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
پیشنهاد مامهارت های حرکتی بنیادی (یادگیری،آموزش و ارزیابی)
1395 - چاپ اول
مهارت های حرکتی بنیادی (یادگیری،آموزش و ارزیابی)1395 - چاپ اول14,500 تومان موجود
پیشنهاد ماروش های تدریس و آموزش تربیت بدنی
1397 - چاپ اول
روش های تدریس و آموزش تربیت بدنی1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد مارشد حرکتی در طول عمر
1397 - چاپ دوم
رشد حرکتی در طول عمر1397 - چاپ دوم35,000 تومان موجود
پیشنهاد مابرنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال
1397 - چاپ اول
برنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال1397 - چاپ اول29,000 تومان موجود
پیشنهاد مااصول سرپرستی در تربیت بدنی
1397 - چاپ دوم
اصول سرپرستی در تربیت بدنی1397 - چاپ دوم20,000 تومان موجود
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
1396 - چاپ اول
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 1396 - چاپ اول18,500 تومان موجود
اصول فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی
1396 - چاپ اول
اصول فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی1396 - چاپ اول32,000 تومان موجود
پیشنهاد ماآناتومی و فیزیولوژی انسان
1395 - چاپ اول
آناتومی و فیزیولوژی انسان1395 - چاپ اول23,800 تومان موجود
توصیف آماری داده های علوم ورزشی
1397 - چاپ اول
توصیف آماری داده های علوم ورزشی1397 - چاپ اول25,000 تومان موجود
پیشنهاد مابازاریابی عصبی در ورزش
1396 - چاپ اول
بازاریابی عصبی در ورزش1396 - چاپ اول16,000 تومان موجود
اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت
1391 - چاپ اول
اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت1391 - چاپ اول12,000 تومان موجود
پیشنهاد مابیلی -3 استفاده بالینی و تفسیر
1396 - چاپ اول
بیلی -3 استفاده بالینی و تفسیر1396 - چاپ اول18,000 تومان موجود
دیابت و فعالیت بدنی
1397 - چاپ اول
دیابت و فعالیت بدنی1397 - چاپ اول20,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده