انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
بازاریابی رابطه مند در ورزش
1396 - چاپ اول
بازاریابی رابطه مند در ورزش1396 - چاپ اول13,000 تومان موجود
ایروبیک و تناسب اندام
1396 - چاپ اول
ایروبیک و تناسب اندام1396 - چاپ اول15,000 تومان موجود
آناتومی تنه
1396 - چاپ بیست و چهارم
آناتومی تنه1396 - چاپ بیست و چهارم30,000 تومان موجود
آموزش فنون کشتی
1396 - چاپ اول
آموزش فنون کشتی1396 - چاپ اول7,000 تومان موجود
آموزش روان شناسی ورزشی
1396 - چاپ سوم
آموزش روان شناسی ورزشی1396 - چاپ سوم18,000 تومان موجود
راهنمای آموزش مینی والیبال
1395 - چاپ اول
راهنمای آموزش مینی والیبال1395 - چاپ اول7,000 تومان موجود
زبان انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی
1383 - چاپ اول
زبان انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی1383 - چاپ اول1,200 تومان موجود
راهنمای کامل تمرینات عملکردی
1397 - چاپ اول
راهنمای کامل تمرینات عملکردی1397 - چاپ اول38,000 تومان موجود
خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی
1396 - چاپ اول
خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی1396 - چاپ اول15,000 تومان موجود
فعالیت بدنی و ایمونولوژی
1396 - چاپ اول
فعالیت بدنی و ایمونولوژی1396 - چاپ اول23,000 تومان موجود
شیمی در علوم ورزشی
1389 - چاپ اول
شیمی در علوم ورزشی1389 - چاپ اول2,650 تومان موجود
مبانی بیوشیمی و متابولیسم
1396 - چاپ اول
مبانی بیوشیمی و متابولیسم1396 - چاپ اول17,500 تومان موجود
فیزیولوژی برن و لوی
1396- چاپ چهارم
فیزیولوژی برن و لوی1396- چاپ چهارم60,000 تومان موجود
فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص
1397 - چاپ اول
فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص1397 - چاپ اول27,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده