انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
پیشنهاد ماآماده سازی اولیه در ایروبیک ژیمناستیک
1397 - چاپ اول
آماده سازی اولیه در ایروبیک ژیمناستیک1397 - چاپ اول7,500 تومان موجود
پیشنهاد مامتون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
1395 - چاپ اول
متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی1395 - چاپ اول7,000 تومان موجود
پیشنهاد ماراهنمای ضروری برای اندازه اثر
1396 - چاپ اول
راهنمای ضروری برای اندازه اثر1396 - چاپ اول22,000 تومان موجود
پیشنهاد ماحقوق ورزشی
1397 - چاپ اول
حقوق ورزشی1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد مافرهنگ توصیفی واژگان تخصصی رفتار حرکتی
1397 - چاپ اول
فرهنگ توصیفی واژگان تخصصی رفتار حرکتی1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماانگلیسی برای دانشجویان علوم ورزشی
1395 - چاپ اول
انگلیسی برای دانشجویان علوم ورزشی1395 - چاپ اول7,500 تومان موجود
پیشنهاد ماروش آموزش و تدریس تربیت بدنی
1395 - چاپ اول
روش آموزش و تدریس تربیت بدنی1395 - چاپ اول9,500 تومان موجود
نرم افزار مدیریت مراجع مندلی با تاکید بر مدیریت ورزشی
1396 - چاپ اول
نرم افزار مدیریت مراجع مندلی با تاکید بر مدیریت ورزشی1396 - چاپ اول7,000 تومان موجود
حامیان مالی در ورزش
1395 - چاپ اول
حامیان مالی در ورزش1395 - چاپ اول15,000 تومان موجود
نفوذ برندها در کسب و کارهای ورزشی
1396 - چاپ اول
نفوذ برندها در کسب و کارهای ورزشی1396 - چاپ اول25,000 تومان موجود
پیشنهاد مابازاندیشی در آموزش و پرورش (به سوی یک نفع مشترک جهانی)
1395 - چاپ اول
بازاندیشی در آموزش و پرورش (به سوی یک نفع مشترک جهانی)1395 - چاپ اول12,000 تومان موجود
تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی
1390- چاپ اول
تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی1390- چاپ اول17,500 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده