انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
ورزش و بیماری ها (جنبه های بالینی فیزیولوژی ورزشی)
1394-چاپ اول
ورزش و بیماری ها (جنبه های بالینی فیزیولوژی ورزشی)1394-چاپ اول29,900 تومان موجود
لیونل مسی
1397 - چاپ اول
لیونل مسی1397 - چاپ اول25,000 تومان موجود
نیمار
1397 - چاپ اول
نیمار1397 - چاپ اول25,000 تومان موجود
برنامه های فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
1393 - چاپ دوم
برنامه های فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان1393 - چاپ دوم15,000 تومان موجود
آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش
1396 - چاپ سوم
آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش1396 - چاپ سوم34,500 تومان موجود
یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی
1390 - چاپ چهارم
یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی1390 - چاپ چهارم2,300 تومان موجود
آموزش و بازتوانی از طریق بازی
1397 - چاپ اول
آموزش و بازتوانی از طریق بازی1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
اکتساب و اجرای مهارت های ورزشی
1397 - چاپ اول
اکتساب و اجرای مهارت های ورزشی1397 - چاپ اول39,500 تومان موجود
اصول و مبانی تربیت بدنی
1394-چاپ دوم
اصول و مبانی تربیت بدنی1394-چاپ دوم16,000 تومان موجود
تاریخ تربیت بدنی و ورزش (ویرایش جدید)
1395-چاپ پنجم
تاریخ تربیت بدنی و ورزش (ویرایش جدید)1395-چاپ پنجم25,000 تومان موجود
فیزیک برای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
1393 - چاپ دوم
فیزیک برای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی1393 - چاپ دوم9,000 تومان موجود
آشنایی با روان شناسی ورزشی
1396 - چاپ سوم
آشنایی با روان شناسی ورزشی1396 - چاپ سوم15,000 تومان موجود
روش های تحقیق در مدیریت
1397 - چاپ هفدهم
روش های تحقیق در مدیریت1397 - چاپ هفدهم35,000 تومان موجود
روان شناسی عمومی
1397 - چاپ اول
روان شناسی عمومی1397 - چاپ اول18,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده