انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
توسعه سواد حرکتی
1397 - چاپ اول
توسعه سواد حرکتی1397 - چاپ اول11,000 تومان موجود
اختلالات حرکتی با رویکرد فرایندهای رشدی
1397 - چاپ اول
اختلالات حرکتی با رویکرد فرایندهای رشدی1397 - چاپ اول28,000 تومان موجود
روان شناسی کودک و نوجوان با رویکرد ورزشی
1396 - چاپ دوم
روان شناسی کودک و نوجوان با رویکرد ورزشی1396 - چاپ دوم35,000 تومان موجود
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی
1396 - چاپ اول
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی1396 - چاپ اول32,500 تومان موجود
مدیریت استراتژیک برند
1396 - چاپ ششم
مدیریت استراتژیک برند1396 - چاپ ششم40,000 تومان موجود
مدیریت اوقات فراغت و ورزش
1397 - چاپ دوم
مدیریت اوقات فراغت و ورزش1397 - چاپ دوم40,000 تومان موجود
ترغیب مردم برای انجام فعالیت بدنی
1397 - چاپ دوم
ترغیب مردم برای انجام فعالیت بدنی1397 - چاپ دوم23,000 تومان موجود
سلاامت روانی زنان (نگاهی به چرخه زندگی)
1390 - چاپ اول
سلاامت روانی زنان (نگاهی به چرخه زندگی)1390 - چاپ اول11,500 تومان موجود
مدیریت ورزش نخبه
1394-چاپ اول
مدیریت ورزش نخبه1394-چاپ اول36,000 تومان موجود
ارتباطات انسانی (جلد اول)
1395-چاپ بیست و ششم
ارتباطات انسانی (جلد اول)1395-چاپ بیست و ششم17,000 تومان موجود
فرصتهای شغلی در صنعت ورزش
1396 - چاپ اول
فرصتهای شغلی در صنعت ورزش1396 - چاپ اول25,000 تومان موجود
دادگاه داوری در ورزش
1397 - چاپ اول
دادگاه داوری در ورزش1397 - چاپ اول21,000 تومان موجود
آموزش جامع دروازه بانی (مقدماتی تا پیشرفته)
1396 - چاپ اول
آموزش جامع دروازه بانی (مقدماتی تا پیشرفته)1396 - چاپ اول45,000 تومان موجود
تغذیه ورزشی (درآمدی بر تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
1397 - چاپ پنجم
تغذیه ورزشی (درآمدی بر تولید انرژی و عملکرد ورزشی)1397 - چاپ پنجم49,900 تومان موجود
تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران
1392 - چاپ اول
تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران1392 - چاپ اول12,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده