انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
مبانی آموزش تمرینات اصلاحی
945
مبانی آموزش تمرینات اصلاحی94549,900 تومان موجود
حرکت شناسی ورزشی
1393 - چاپ اول
حرکت شناسی ورزشی1393 - چاپ اول20,000 تومان موجود
مربیگری بدمینتون (سطح یک آسیا)
1396 - چاپ اول
مربیگری بدمینتون (سطح یک آسیا)1396 - چاپ اول40,000 تومان موجود
مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی (کتاب سبز)
1394 - چاپ دوم
مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی (کتاب سبز)1394 - چاپ دوم18,000 تومان موجود
برندهای ورزشی
1395 - چاپ اول
برندهای ورزشی1395 - چاپ اول20,000 تومان موجود
آموزش گام به گام تمرینات تعادلی
1396 - چاپ اول
آموزش گام به گام تمرینات تعادلی1396 - چاپ اول12,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتاریخچه و قوانین رشته های ورزشی نوین در ایران
1394 - چاپ اول
تاریخچه و قوانین رشته های ورزشی نوین در ایران1394 - چاپ اول12,000 تومان موجود
تئوری و روش شناسی تمرین
1393 - چاپ دوم
تئوری و روش شناسی تمرین1393 - چاپ دوم25,000 تومان موجود
اصول تمرینات بدنسازی برای شناگران
1392 - چاپ اول
اصول تمرینات بدنسازی برای شناگران1392 - چاپ اول14,000 تومان موجود
پیشنهاد ماارزیابی های نوروسایکولوژیک و آزمون های شناختی
1396 - چاپ اول
ارزیابی های نوروسایکولوژیک و آزمون های شناختی1396 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماذهن آگاهی و روانشناسی ورزشی برای ورزشکاران
1395 - چاپ اول
ذهن آگاهی و روانشناسی ورزشی برای ورزشکاران1395 - چاپ اول12,000 تومان موجود
بازتاب درمانی (فنون ماساژ دست و پا ...)
1385- چاپ دوم
بازتاب درمانی (فنون ماساژ دست و پا ...)1385- چاپ دوم7,500 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده