انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
کاربرد نظریه های سازمان و مدیریت در ورزش
1396 - چاپ اول
کاربرد نظریه های سازمان و مدیریت در ورزش1396 - چاپ اول20,000 تومان موجود
فعالیت های رسانه ای در ورزش
1818
فعالیت های رسانه ای در ورزش181818,900 تومان موجود
آناتومی بدنسازی
869
آناتومی بدنسازی86929,200 تومان موجود
کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش
1394 - چاپ اول
کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش1394 - چاپ اول34,900 تومان موجود
مدیریت منابع انسانی داوطلب در ورزش
1395 - چاپ اول
مدیریت منابع انسانی داوطلب در ورزش1395 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماطب ورزشی ویژه فوتبال
1396 - چاپ اول
طب ورزشی ویژه فوتبال1396 - چاپ اول12,000 تومان موجود
پیشنهاد مامدیریت سازمان های ورزشی
1395-چاپ اول
مدیریت سازمان های ورزشی1395-چاپ اول25,000 تومان موجود
علم و کشتی (مبانی کاربرد علوم در ورزش کشتی)
1393 - چاپ دوم
علم و کشتی (مبانی کاربرد علوم در ورزش کشتی)1393 - چاپ دوم9,500 تومان موجود
آموزش مربیگری دو و میدانی
1393 - چاپ اول
آموزش مربیگری دو و میدانی 1393 - چاپ اول15,000 تومان موجود
آمادگی جسمانی کاربردی
1389 - چاپ اول
آمادگی جسمانی کاربردی1389 - چاپ اول4,500 تومان موجود
فیزیولوژی، تغذیه و آناتومی تنیس
1396 - چاپ اول
فیزیولوژی، تغذیه و آناتومی تنیس1396 - چاپ اول19,500 تومان موجود
آشنایی با فیزو
893
آشنایی با فیزو8933,750 تومان موجود
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی
1393- چاپ سوم
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی1393- چاپ سوم11,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده