انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
علم تمرین
1394 - چاپ چهارم
علم تمرین1394 - چاپ چهارم19,900 تومان موجود
زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)
1397 - چاپ سوم
زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)1397 - چاپ سوم29,900 تومان موجود
مدیریت امنیت در اماکن و رویدادهای ورزشی
1397 - چاپ اول
مدیریت امنیت در اماکن و رویدادهای ورزشی1397 - چاپ اول32,000 تومان موجود
چگونه یک ژیمناست بسازیم (با تاکید بر تمرینات قدرتی)
1395 - چاپ اول
چگونه یک ژیمناست بسازیم (با تاکید بر تمرینات قدرتی)1395 - چاپ اول18,500 تومان موجود
توصیف آماری داده های علوم ورزشی
1397 - چاپ اول
توصیف آماری داده های علوم ورزشی1397 - چاپ اول25,000 تومان موجود
پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی
1397 - چاپ اول
پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی1397 - چاپ اول25,000 تومان موجود
پیشنهاد مابرنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال
1397 - چاپ اول
برنامه جامع مربیگری مدارس فوتبال1397 - چاپ اول29,000 تومان موجود
پیشنهاد ماحکمرانی در ورزش
1397 - چاپ اول
حکمرانی در ورزش1397 - چاپ اول18,000 تومان موجود
پیشنهاد مافرهنگ توصیفی واژگان تخصصی رفتار حرکتی
1397 - چاپ اول
فرهنگ توصیفی واژگان تخصصی رفتار حرکتی1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد مارویکرد پژوهشی در مدیریت ورزشی
1398 - چاپ دوم
رویکرد پژوهشی در مدیریت ورزشی1398 - چاپ دوم29,000 تومان موجود
دیابت و فعالیت بدنی
1397 - چاپ اول
دیابت و فعالیت بدنی1397 - چاپ اول20,000 تومان موجود
پیشنهاد مااصلاح محافظه کارانه اسکولیوز
1396 - چاپ اول
اصلاح محافظه کارانه اسکولیوز1396 - چاپ اول30,000 تومان موجود
پیشنهاد ماروش های تدریس و آموزش تربیت بدنی
1397 - چاپ اول
روش های تدریس و آموزش تربیت بدنی1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن
1396 - چاپ اول
تمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن1396 - چاپ اول22,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده