انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
متمرکز برای فوتبال
1395 - چاپ اول
متمرکز برای فوتبال1395 - چاپ اول25,000 تومان موجود
پیکرتراشی بدن با وزنه
568
پیکرتراشی بدن با وزنه56815,000 تومان موجود
مدیریت ورزش های هوای آزاد
1395 - چاپ دوم
مدیریت ورزش های هوای آزاد1395 - چاپ دوم5,500 تومان موجود
بیومکانیک فوتبال
986
بیومکانیک فوتبال9869,000 تومان موجود
تمرین های نوین اروبیک
1389 - چاپ اول
تمرین های نوین اروبیک1389 - چاپ اول9,500 تومان موجود
دروازه بانی فوتسال
1393 - چاپ اول
دروازه بانی فوتسال1393 - چاپ اول7,500 تومان موجود
تمرینات F-marc فیفا برای بازیکنان و داوران
1394 - چاپ اول
تمرینات F-marc فیفا برای بازیکنان و داوران1394 - چاپ اول10,000 تومان موجود
مینی والیبال (والیبال برای همه)
1394 - چاپ اول
مینی والیبال (والیبال برای همه)1394 - چاپ اول17,500 تومان موجود
بازی های ورزشی (نقش آن در رشد جسمانی و روانی کودکان)
1390 - چاپ دوم
بازی های ورزشی (نقش آن در رشد جسمانی و روانی کودکان)1390 - چاپ دوم25,000 تومان موجود
متون تخصصی زبان انگلیسی گرایش فیزیولوژی ورزشی
1389 - چاپ اول
متون تخصصی زبان انگلیسی گرایش فیزیولوژی ورزشی1389 - چاپ اول3,000 تومان موجود
ارزیابی و اندازه گیری حرکات انسان
1396- چاپ اول
ارزیابی و اندازه گیری حرکات انسان1396- چاپ اول33,000 تومان موجود
پیشنهاد مافوتبال (مدل رشد و توسعه بازیکن)
1395 - چاپ اول
فوتبال (مدل رشد و توسعه بازیکن)1395 - چاپ اول12,000 تومان موجود
اصول آموزش کشتی (از مبتدی تا پیشرفته)
1379 - چاپ اول
اصول آموزش کشتی (از مبتدی تا پیشرفته)1379 - چاپ اول1,100 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده