انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
دینامیک بدن انسان: مکانیک کلاسیک و حرکت انسان
1397 - چاپ اول
دینامیک بدن انسان: مکانیک کلاسیک و حرکت انسان1397 - چاپ اول39,000 تومان موجود
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانه
نسخه سیاه و سفید - 1397 - چاپ اول
نسخه تمام رنگی - 1397 - چاپ اول
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانهنسخه تمام رنگی - 1397 - چاپ اول79,000 تومان موجود
پیشنهاد مااستعدادیابی در ورزش (از منظر حیطه‌های مختلف ورزشی)
1397 - چاپ اول
استعدادیابی در ورزش (از منظر حیطه‌های مختلف ورزشی)1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
قوانین و مقررات تنیس روی میز
1397 - چاپ اول
قوانین و مقررات تنیس روی میز1397 - چاپ اول19,000 تومان موجود
تجارت و کسب و کار ورزشی
1397- چاپ اول
تجارت و کسب و کار ورزشی1397- چاپ اول38,000 تومان موجود
کارآفرینی ورزشی (با رویکرد کسب و کارهای نوپا)
1397- چاپ اول
کارآفرینی ورزشی (با رویکرد کسب و کارهای نوپا)1397- چاپ اول19,000 تومان موجود
پیشنهاد مااصول سرپرستی در تربیت بدنی
1397 - چاپ دوم
اصول سرپرستی در تربیت بدنی1397 - چاپ دوم20,000 تومان موجود
تمرینات کاربردی
1397- چاپ اول
تمرینات کاربردی1397- چاپ اول32,000 تومان موجود
توسعه استقامت
1397- چاپ اول
توسعه استقامت1397- چاپ اول35,000 تومان موجود
فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی
1397 - چاپ اول
فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی1397 - چاپ اول32,500 تومان موجود
پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی
1395 - چاپ اول
پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی1395 - چاپ اول18,500 تومان موجود
ورزش معلولین
1397- چاپ اول
ورزش معلولین1397- چاپ اول35,000 تومان موجود
ارزیابی و درمان ایمبالانس‌های عضلانی
1398 - چاپ دوم
ارزیابی و درمان ایمبالانس‌های عضلانی1398 - چاپ دوم40,000 تومان موجود
بازاریابی ورزشی پیشرفته
1398 - چاپ اول
بازاریابی ورزشی پیشرفته1398 - چاپ اول39,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده